Monday, May 28, 2007

Du skall icke klona?

Det är lite typiskt mig. Nu när diskussionen ebbat ut för den här gången så har jag lagom funderat klart.

Det finns något i själva tanken med ett kloningsförbud som stryker mig mothårs. Det känns förenklande, nästan fördummande och lite lite förolämpande att tro att om bara pressfotograferna vågar vägra klonverktyget så kommer världen återfå sin tro på fotografiets och fotografens trovärdighet.

Du skall icke klona - det är ju inte ens ett bra budord.
’Du skall icke dräpa’ är bra, ’Du skall icke klona’ är ju mer i stil med ’Du skall icke dräpa med yxa’. Gud, eller betraktaren i det här fallet, bryr sig inte om hur jag gör för att bryta mot budordet och begå den moralist förkastliga handlingen. Yxan gör ingen till mördare, lika lite som klonverktyget gör fotografen till lögnare. Det finns ett annat underliggande budord som borde lyftas fram: Du skall icke vilseleda. Det är den moraliska kod som behöver upprätthållas.

För det är moral och värderingar vi pratar om. Om magkänslan som säger vad som är rätt och fel, som avgör vad gränserna går för vad som är ok att göra med en pressbild. Och när värderingar och känslor är involverade blir debatten lätt vild. För det berör, berör långt bortom den rationella sakfrågan.

Kloningsdebatten handlar egentligen inte alls om kloning. Den handlar om yrkesetik, om öppenhet och genomskinlighet i arbetsmetoderna. Den handlar om rädsla och oro för hur man ska kunna behålla sin trovärdighet i den digitala revolutionens tid där varenda läsare vet att det går att ’photoshoppa’ en bild.

Som utomstående kan jag inte låta bli att önska: att istället för att gräva ner sig i skyttegravsdebatt efter skyttegravsdebatt kunde lyfta upp diskussionen och på allvar ställa frågorna: ’Hur värnar vi vår trovärdighet?’ och kanske viktigare; ’Hur hittar man en yrkesetiskt grund som upplevs tillräckligt bred men samtidigt tydlig och konkret nog att samlas kring och jobba utifrån.’

För desto längre skyttegravsdebatterna varar, desto svårare kommer det bli att hitta en gemensam grund. Redan nu är så mycket av debatten så känslomässigt laddad, att frågan är om man ens kommer hitta ur kloningslabyrinten innan pressfotografiets trovärdighet är överspelad och död.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home