Saturday, August 08, 2009

Ur byrålådan forts.

2 Comments:

Blogger Malin said...

whaat? De två mittenbilderna är inte månne från mitt gamla boende? :)

2:11 AM  
Blogger emtre said...

Yes! yes! man måste ju dokumentera :)

9:28 AM  

Post a Comment

<< Home