Friday, April 21, 2006

Trädens vilsamma vandring

Varje dag vandrar träden på gatan utanför, sträcker sig lättjefullt långsamt över trottoarer och asfalt. Bundna av rötter och jord hittar de en egen väg att röra och beröra, långt bortom räckvidden av begränsande grenar. Vilsamt vandrar de med solen. Långsamt beskådar de världen. Varje morgon rör de himlavalvet först, långt innan solen skapar dagen pånytt. Varje natt står de som väktare stadigt inför det oändliga i nattskyn.

De liv vi lever rör sig så hastigt, så fort att vi knappt ser eller känner den långsamma beröringen av skuggträd alldeles intill. Vilsamt vandrandes med vid vår sida. Vaktandes vår färd, seendes vår hast, varandes det som fanns innan och det som fanns efter.

Dianans bilder har kommit nu.

Stad


/emtre

0 Comments:

Post a Comment

<< Home