Monday, July 09, 2007

Ny lapp på anslagstavlan

Labels:

1 Comments:

Blogger Adam said...

Ja det är ju sant. Men man kan vända på det också så att det inte blir så mycket prestationsångest: "Du behöver inte fotografera om det inte finns något du vill berätta."
Alltså, berättelsen först, fotografiet sedan.
Foto som medel, inte mål.

9:15 AM  

Post a Comment

<< Home