Monday, November 05, 2007

I glömskans värld är allt i färg 2Bilderna är åter från framkallning och det visade sig att i glömskans värld är allt i färg.

Labels:

1 Comments:

Blogger Mats L said...

Fin bild, lite magi i den.

1:02 AM  

Post a Comment

<< Home