Sunday, July 15, 2007

Signifikanta ögonblick

Nyckeln till den meningsbärande bilden?

Som nybörjarfotograf, att fånga de meningsbärande ögonblicken. Barnet som ler, tårtan som bärs fram, födelsedag förevigad. Känslan fångad så att ögonen kan hjälpa hjärtat att minnas genom bilden. Komposition och annat är oviktigt därför att betraktaren ser bortom bilden. Bilden är bara början, början till det som är viktigt verkligt.

Som fotograf, yrkes eller annan, att försöka fånga ögonblicket när allt strålar samman. När elementen sammanfaller i bilden så den blir bärare av känsla, sammanhang och mening. Blir signifikant. När bilden blir början på en resa även för den vars verklighet är skild från den som avbildas.

Det räcker inte att bilden kommunicerar, den ska bära mening för betraktaren också.


Jag funderar vidare.

Labels:

1 Comments:

Blogger Adam said...

Det här tangerar delvis mina tankar på senaste tiden om (press)fotografiet. Och då i kontrast till den estetiserade bilden som inte bär någon mening, den visar inget innehåll, utan bara en fräck yta.
Back to basics tror jag är det som gäller.

9:12 AM  

Post a Comment

<< Home