Sunday, March 09, 2008

Funnen

Påväg hem fann de mig: tomhet, tystnad, längtan och saknad.

tomhet

tystnad

längtan

saknad