Thursday, November 13, 2008

Bild i budskapets tjänst

Ju längre jag håller på med bilder och fotografi desto mer övertygad blir om att bilder behöver ’jobba’ för att komma till sin rätt. De behöver berätta något, de behöver en funktion att fylla, ett syfte större än sig själva.
Det behöver inte vara så komplicerat; en bild som hjälper oss minnas hur det var, en bild som sprider glädjen över barnets leende eller förmedlar skönheten i naturen. Men bilden behöver jobba, behöver en funktion, behöver ett syfte vad det än må vara.

När James Nachtwey vann TED priset 2007 valde han att använda sin ”One Wish to Change the World” och sina bilder för att försöka medvetandegöra världen om tuberkulos och spridningen av läkemedelsresistent tuberkulos.
Snacka om bild i budskapets tjänst.

Tuesday, November 11, 2008

Två berättelser i en